Sofia Wilkman
28.10.- 22.11.2015

Kapeita kuvia
Smala bilder
Narrow Pictures

Kapeita kuvia. Nimi viittaa taiteilijan tapaan hahmottaa ja tuoda esille omia visuaalisia kokemuksiaan. Kuva jättää pois taiteilijalle epäolennaiset tai vähemmän tärkeät seikat. Katse on valikoiva. Sofia Wilkman


Smala bilder. Namnet hänvisar till konstnärens förmåga att skissa fram och delge sina egna visuella erfarenheter. Bilden utesluter det för konstnären oväsentliga eller det mindre viktiga. Blicken är selektiv.
Sofia Wilkman


Narrow Pictures. The tilte refers to the artist's way to percieve and bring out his or hers visual experiences. The picture omits what is irrelevant or less important for the artist.The gaze is selective. Sofia Wilkman


Sofia Wilkman ansioluettelo

Siirry sivun alkuun