Leena Mäki-Patola
2.8.-26.8.2017

Näkymä ikkunasta, 20 x 30 x 23,5, installaatio; vanha puinen kaappi, keramiikka, videoprojisointi, 2017, kuva Marco Tissari

OVI

Kaapin oven avauksella avautuu uusi ulottuvuus.

Näyttely syventää useamman vuoden aikana käsittelemiäni teemoja. Ne liittyvät onneen, epäonneen ja ennalta-arvaamattomuuteen sekä vapauteen, veljeyteen, tasa-arvoon. Syy teosten tekemiseen nousee jokapäiväisistä maailman tapahtumista.

Näyttely koostuu kaappi-muotoisista tilateoksista. Suljettu tila kätkee arvoituksen, yllätyksen. Samaan tapaan kuin emme tiedä mitä seuraavalla sydämen lyönnillä tapahtuu.


Maailman tapahtumat herättävät koko ajan uusia kysymyksiä. Ne liittyvät ihmisen mahdollisuuteen vaikuttaa oman elämän tapahtumiin ja suuntaan. Päämateriaalini on keramiikka, mutta teoksissa käytän eri materiaaleja, valmisosia, videota sekä ääntä.

Viimeisimmät yksityisnäyttelyni ovat olleet vuonna 2014 "Fortuna" Galleria G12, Kuopio, vuonna 2015 "Antroposeeni" O Galleria, Helsinki, vuoden 2016 aikana 16 osasta koostunut retrospektiivinen näyttely "OX" ja " JOKAPÄIVÄINEN TAIDE", jonka osat olivat esillä Varkauden taidemuseossa, Kuopion taidemuseossa, Galleria Sculptorissa (kuukauden taiteilija) sekä 13 eri kohteessa keskellä ihmisten arkea.


Leena Mäki-Patola
Painoton, 2016
40 × 33 × 14,5 cm
vanha puinen kaappi, hologrammipaperi, video, loop 4:46 min
kuva: Marco Tissari

Zero Gravity, 2016
40 × 33 × 14,5 cm
an old wooden cabinet, holographic paper, video, loop 4:46 min
photograph: Marco Tissari
Leena Mäki-Patola: Näkymä ikkunasta, 2017
20 x 30 x 23,5 (kaapin mitat)
installaatio; vanha puinen kaappi, keramiikka, videoprojisointi
kuva: Marco Tissari

View from the Window, 2017
20 x 30 x 23,5
installation; an old wooden cabinet, ceramics, video projection
photograph: Marco Tissari
Siirry sivun alkuun