Johanna Lemettinen
30.8.-23.9.2017

Johanna Lemettinen, Paluu todellisuuksiin, öljyväri kankaalle, 198 x 148 cm, 2016

Kieromanssi
- maalauksia

Teokseni käsittelevät kieroutumia romanttisen estetiikan kontekstissa sekä yhteiskunnallisen kollektiivin toisinaan hyvinkin pakottavaa vaikutusta yksilöön. Teosteni hahmot esittävät kysymyksen: millaista on olla ruumiinsa rajoittama, ihmisruumiin rajallisuuden ja lihallisuuden asettaman materiaalisen perustan ja vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunnan rajoissa todentuva ihmisyksilö?

Yhteiskunta asettaa - pakottaa - ihmisyksilön vääjäämättä muottiinsa. Tämä on kollektiivin tehokkaan ja jatkuvuuteen tähtäävään toiminnan kannalta välttämättömyys, mutta yksilötasolla kokemus voi olla toisinaan raastava, jopa väkivaltainen.

Ihmiskeho on lihallisuudessaan rajallinen ja materiaalinen mutta ei irrallinen yksilön kokemista tunteista. Kun yksilö kokee minuutensa ja vallitsen - pakottavan - yhteiskunnallisen kollektiivin välillä vallitsevan murtuman, tunne todentuu usein ensi sijassa mielen ilmiöiden tasolla, mutta lopulta myös yksilön ruumis reagoi.

Ihmiskehon rajat, ruumiillisuus ja aistit pakottavat yksilön aina johonkin tiettyyn materiaaliseen todellisuuteen, joka on lähes universaali ja kulttuureista riippumaton. Ihminen todentuu aina jonkin kulttuurin ja yhteiskunnan puitteissa, eikä näin ollen ole merkityksetöntä millainen yksilön ruumis on. Omalta osaltaan kulttuuri ja yhteiskunta sekä mahdollistavat ihmisyksilön potentiaalin että rajoittavat sen todentumista ja tunkeutuvat näin yksilön intiimeimmälle alueelle.


Johanna Lemettinen on valmistunut kuvataiteilijaksi vuonna 2008 ja sen jälkeen suorittanut maalaustaiteen erikoistumisopinnot. Hän on osallistunut näyttelytoimintaan vuodesta 2003, mm. Mäntän kuvataideviikot, Taiteilija-näyttelyt.

Hän on saanut taiteellisen uran aikana useita apurahoja ja avustuksia, mm. valtion taiteilija-apurahan vuonna 2014.

Lemettisen teoksia on Taidekeskus Salmelan, Mäntyharjun kunnan, Lahden kansanopiston kokoelmissa ja yksityisessä omistuksessa.

Johanna Lemettinen ansioluettelo


Johanna Lemettinen, Still lying, öljyväri kankaalle, 140 x 140 cm, 2016

Siirry sivun alkuun