Rekisteriseloste - tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste 

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1 Rekisterin nimi

Espoon kuvataiteilijat ry:n markkinointirekisteri

2 Rekisterinpitäjä 

Espoon kuvataiteilijat ry, y-tunnus 0216892-3

PL 43, 02010 Espoo
toimisto(at)espoonkuvataiteilijat.fi, 050 322 8855

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Järjestösihteeri Hanna Nyman, hanna(at)espoonkuvataiteilijat.fi, 050 322 8855.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallinen tarkoitus on toimia Espoon kuvataiteilijat ry:n, Galleria Aarnin ja Espoon taidelainaamon markkinointirekisterinä. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, Espoon kuvataiteilijat ry:n palveluista ja toiminnasta tiedottamiseen ja niiden kehittämiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Espoon kuvataiteilijoiden markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Syntymäaika
Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Sukupuoli
Tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista ja tuotteista ja rekisteröidyn ilmoittamista kiinnostuksen kohteista

6 Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisterin tiedot kertyvät:
- Rekisteröidyltä itseltään
- Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta

Tietoja kerätään uutiskirjeen ja tiedotteiden tilausten yhteydessä, Espoon kuvataiteilijat ry:n palvelujen ja tuotteiden tilaamisen ja ostamisen yhteydessä.
Tietoja säilytetään markkinointirekisterissä kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois markkinointirekisterilistalta tai kunnes huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
Espoon kuvataiteilijat käyttää markkinointirekisterin ylläpitämiseen Gruppo Software Oy:n palveluja.

8 Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n - 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

9 Rekisterin suojaus 

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

10 Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.
Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.
Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.
Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai
pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

12 Muutokset rekisteriselosteeseen
Voimme ajoittain muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme Palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen

24.5.2018
Siirry sivun alkuun