Mika Karhu
    6.2.2008 – 2.3.2008

 

Näyttelyni koostuu mustavalkeista teoksista. Näyttelyssä on mukana mm. teossarja nimeltään Abstract Pain / Thinking . Teoksen taustana on sosiaalisen maailman abstraktius. Abstraktit rakenteet erottavat ihmisen toiminnan ja toiminnan seurauksien välisen suhteen. Juuri ihmisen erottaminen toimintansa tuloksista on epäsymmetristä valtaa, jossa järjestelmän rakenteet alistavat ihmisen välineeksi vallan pyrkimysten toteuttamisessa.

Vallankäyttäjä kuuluu kohteensa kanssa samaan järjestelmään ja vaikuttaa valtaa käyttäessään myös oman olemassaolonsa edellytyksiin. On olennaisen tärkeää ymmärtää, millaisia ovat luonteeltaan ne järjestelmät, joiden kanssa olemme tekemisissä.

Ihmisen elämä ja työ tapahtuu sosiaalisten kulttuurikoodistojen ympäristössä. Nämä koodistot ovat monimutkaisia ja monipuolisia. Sosiaalisen todellisuuden rakenteiden ja kulttuurisesti säädellyn käyttäytymisen vastaavuuden takaavat juuri kulttuurin käyttämät koodit.

Ihmisen kyky toimia kulttuurisena olentona riippuu hänen kyvyistään ymmärtää ja jakaa kulttuurisia koodeja. Koodien tunteminen on merkityksien ymmärtämistä. Merkityksien ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että pystyy vastaanottamaan ja jakamaan tietoa tilanteessa, jossa kyseisiä merkityksiä esiintyy ja käytetään.

Valta kasvattaa. Se suuntaa ja organisoi meitä. Se on aktiivinen ja tehokas tehtävässään. Ihmisen mieli muokkautuu ympäristöön sopivaksi, koska itsessään se on vailla kulttuuria; kulttuuri kasvattaa ja muokkaa mielen - kukaan ei ole immuuni tälle prosessille.

Mika Karhu
Kuvataiteilija / tutkija

Siirry sivun alkuun