John Court
    8.1.2010 – 31.1.2010

Kuvataiteilija John Court syntyi 1969 Kentissä Englannissa ja muutti Pohjois-Suomeen lähelle napapiiriä 1997, jossa hän on asunut ja työskennellyt siitä lähtien.

Varhaisesta lapsuudesta lähtien John Court on kärsinyt dysleksiasta, joka on olennaisesti vaikeuttanut hänen pärjäämistään koulujärjestelmässä. Dysleksialla tarkoitetaan vaikeaa lukemis- ja kirjoittamishäiriötä, eräänlaista "sanasokeutta". Dysleksian aiheuttamat ongelmat murensivat pahasti hänen itseluottamustaan.
Piirtämisen aloittaminen 19 vuotiaana auttoi korjaamaan vauroita itsetunnossa ja antoi sysäyksen opetella myös lukemaan ja kirjoittamaan omin päin. Noihin aikoihin hän työskenteli 8 tuntisia päiviä rakennuksilla, jossa häneen rakentui vahva sisäinen työmoraali. (Jos työn laatu ei ollut tarpeeksi hyvä palkka jäi saamatta.) Hän työskenteli päivisin ja opiskeli iltaisin. 23 vuoden iässä Hänet hyväksyttiin taidekouluun 1994. Rakennustyömaalla tarvitaan kykyä visualisoida rakenteita, niinpä hänen taideopintonsakin suuntautuivat luontevasti kuvanveistoon, piirustukseen ja performanssiin.

Galleria AARNIssa on nähtävissä ensimmäistä kertaa yhdeksän paneelinen kirjoitusteos ja video nimeltään ART IS IS ART, joka testaa kysymyksen 'Mitä on taide?' validiteettiä sekä teos nimeltään Blank White Page, joka on piirustus John Courtin kokemuksista kasvokkain tyhjän valkoisen paperin äärellä hänen yrittäessään kirjoittaa taiteellista statementtiä.

- - -

Artist John Court was born in 1969 in the county of Kent in England. He moved to Northern Finland close to Arctic Circle in 1997 where he has lived and worked since.

From early life John Court has suffered of dyslexia, which had a strong impact on his learning experiences of school system. Dyslexia is a learning disorder in reading and spelling, a kind of "textual blindness". Dyslexia brought along a lot of damage in confidence and negative learning experiences.
John Court started drawing at the age of 19, which helped him to build up his confidence, and gave him the impetus to learn to read and write on his own. At that time he was working 8-hour shifts on building projects which instilled the strong work ethic in him. ("If you did not meet the work requirement for that day you simply didn't get paid"). After working by day and studying at night, John gained admittance to art school at the age of 23 in 1994. To build one have to be able to visualize structures so it was natural for John Court to go into sculpture, performance and drawing.

At the Gallery AARNI there will be shown for the first time a nine panel text piece and a video called ART IS IS ART which tests the validity of the question 'What is art?' and a piece called Blank White Page which draws from John Court's experience of being confronted by the blank white page whilst attempting to write all important artist statement.

Siirry sivun alkuun