Top

Jäseneksi hakeminen

Espoon Kuvataiteilijat – Esbo Bildkonstnärer ry:n jäseneksi voi hakea Espoossa asuva ammattikuvataiteilija. Hakutapoja on kaksi:

Ryhmä A. Hakija on jäsen tai kokelasjäsen Suomen Taiteilijaseuran alaisissa liitoissa 
(Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto, Valokuvataiteilijoiden Liitto ja Muu ry)

Lähetä täytetty hakulomake yhdistyksen toimistoon postitse tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)espoonkuvataiteilijat.fi. 
Hakemuksen voi jättää milloin vain ja se käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa, minkä jälkeen jäsenyys astuu voimaan.

Ryhmä B. Avoin haku niille, jotka eivät ole Suomen Taiteilijaseuran alaisten liitojen jäseniä.

Katso tarkemmat ohjeet alla hakemuksen tekemiseksi. Hakemusten jättö vuosittain viimeistään 15.1.

Täytä hakulomake verkossa ja lähetä meille liitteet sähköpostitse tai Wetransferilla toimisto(at)espoonkuvataiteilijat.fi tai postitse, ohjeet alla.

Hyväksymiseen vaikuttavat taidekoulutus, taidenäyttely- ja muu taiteellinen toiminta sekä teosten taiteellinen taso. Hakijan tulee hakemuksella osoittaa, että hänen taiteellinen toimintansa täyttää ammatilliset vaatimukset. Mikäli hakija on vastavalmistunut, asetetaan taidekoulutus ja teosten tasovaatimukset tärkeimmiksi kriteereiksi. Myös hakemuksen teoskuvien laatu ja muu materiaali tulee olla asianmukaista ja teknisesti hyvätasoista.

Jäseniksi hyväksytään karsinnan kautta ammattikuvataiteilijat (maalaustaide, kuvanveisto, valokuvataide, taidegrafiikka, videotaide tai muu vapaa media-, tila yms. taide), jotka liittyessään asuvat Espoossa.

Avoimen hakemuksen liitteet:
Teoskuvat
Teoskuvien tulee olla viimeaikaisesta tuotannosta (korkeintaan kolme vuotta vanhoja teoksia). Teoskuvia tulee olla 7-10 kappaletta tai videoteos/teokset korkeintaan 10 min. Teoskuvat tulee esittää muistitikulla tai lähettää esim. Wetransferin kautta osoitteeseen toimisto (at) espoonkuvataiteilijat.fi. Kuvatiedostojen tulee olla joko tiff-, jpg- tai pdf –tiedostoina, enintään 1- 2 MB:n tiedostoja.

Teosluettelo
Teosluetteloon tulee merkitä taiteilijan nimi ja teokset numeroituina ja siitä tulee ilmetä teosten nimi, valmistumisvuosi, valmistamistekniikka ja koko. Tiedostoina lähetettyjen kuvien nimet nimetään luettelossa olevalla teosnumerolla ja teosnimellä.

Ansioluettelo
Ansioluettelossa tulee ilmetä taidekoulutus, näyttelytoiminta, mikä on jaoteltu yksityis-, ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Näyttelyistä ilmoitetaan näyttelyn nimi, galleria/museo, paikkakunta ja vuosi. Muuta ansioitumista kuvataiteilijana ilmentää mm. menestyminen valtakunnallisissa tai kansainvälisissä taidekilpailuissa, taiteelliseen toimintaan saadut apurahat, taiteilijan toteuttamat julkiset teokset ja teokset merkittävissä kokoelmissa. Julkisista teoksista tulee mainita teoksen nimi, sijainti, tekniikka, tilaaja ja valmistumisvuosi. Lisäksi ansiolistaan on hyvä kirjata muunlainen taiteellinen toiminta kuten toiminta taiteilijaryhmissä, -järjestöissä, asiantuntijana, taideopettajana, taiteelliset julkaisut jne.

Hakemuksen muoto ja hakemusmenettely
Voit toimittaa hakemuksen liitteet tiedostoina (muistikku, wetransfer tms). tai paperitulosteina. Hakemukseen liitetään täytetty ja allekirjoitettu hakemuskaavake (sähköisenä tai tulostettuna).

Hakuaika umpeutuu vuosittain 15.1. Avoimen haun hakemukset käsitellään kaksivaiheisesti, ensin hallituksen kokouksessa sen jälkeen hallituksen hyväksymät hakemukset viedään yleiskokouksen hyväksyttäviksi.

Avoin jäsenhakemuslomake täytetään verkossa ja liitteet voi toimittaa joko sähköisesti tai paperitulosteina. Mukaan tulee liittää joko riittävin postimaksuin varustettu palautuskuori tai hakemus tulee noutaa galleriasta käsittelyn jälkeen, mikäli haluat hakumateriaalien palautettavan sinulle.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan haun tulos ja palautetaan materiaali mikäli hakemuksessa on palautuskuori. Jos hakija noutaa itse hakemusmateriaalin ilmoitetaan hänelle myös noutoaika, päätöksen jälkeen hakemusmateriaalia säilytetään 1kk.

HUOM! Hakemukseen ei liitetä lehtiartikkeleita, suosituksia, originaaliteoksia tai muuta ohjeissa mainitsematonta materiaalia. Hakemukseksi ei myöskään kelpaa verkko-osoite tai esite vaan sen tulee täyttää vaadittu hakemusmuoto.