Top

Sanna Kauppinen

26.5.2021 - 23.6.2021

Teoskuva: Sanna Kauppinen, Island I, lyijykynä paperille. 160 x 105 cm, 2018 

ISLAND and other stories

Kauppinen (1979) asuu ja työskentelee Tampereella. Useiden hänen teostensa syntyyn on suoranaisesti vaikuttanut oleminen metsässä, sekä eläminen luonnonsuojelualueiden läheisyydessä. Hänen teoksissaan pääosassa ovatkin puiden lisäksi metsän eläimet ja olennot, ja ne nähdään yleisesti luontoarvojen henkistä puolta korottavina.

Island-teemassa Kauppinen käsittelee ilmastonmuutoksen ja nykymetsätalouden eläimille aiheuttamaa elintilan kaventumista. Tietynlaisen elinympäristön vaativat eläin- ja kasvilajit voivat näiden vaikutuksesta jäädä ikään kuin vangeiksi ”saarekkeille”. Esimerkiksi pohjoisten alueiden eläimille ilmaston lämpeneminen on katastrofaalista. Niillä ei yksinkertaisesti ole tilaa siirtyä pohjoisemmaksi lämmön ja sen mukana tulevien uusien kilpailevien lajien tieltä. Suomessa ilmaston lämpeneminen vaikuttaa voimakkaimmin tunturiluontoon, mutta häviäjiä ovat myös monet muut lajit, jotka ovat tavalla tai toisella erikoistuneet selviytymään pohjoisen kylmästä ja lumisesta talvesta.

Myös metsiemme monimuotoisuus on uhattuna voimakkaan maankäytön ja metsätalouden seurauksena. Tästä seuraa toisenlaista ”saarettumista”, kun esimerkiksi avohakkuiden myötä metsäalueet pirstaloituvat ja vanhoja metsiä ei ole enää riittävästi. Esimerkiksi kuukkeli, joka suosii vanhoja naavaisia kuusimetsiä ja on hyvin paikkauskollinen lintu, on vaarassa kadota Etelä-Suomen metsistä. Koska kuukkeli ei tee pitkiä vaelluksia harventaa elinalueiden pirstaloituminen myös sen geneettistä monimuotoisuutta.

Vaikka vaarassa ovat ensisijaisesti niin sanotut spesialistilajit, on hyvä muistaa, että vaarantamalla luonnon monimuotoisuuden ihminen vaarantaa ennen pitkää myös oman olemassaolonsa. Näennäisesti Island-teeman teokset ovat kauniita kuvia luonnonsuojelualueiden ja metsien yksityiskohdista.

Espoon Galleria Aarnin näyttelyssä nähdään Island-teeman lisäksi taiteilijan aikaisempaa tuotantoa. Näissä vaneripohjaisissa teoksissa ei käsitellä elintilan kaventumista, vaan ne keskittyvät puhtaasti havainnoimaan luonnon kauneutta ja tuomaan sitä katsojille.

Näyttelyä ja työskentelyä ovat tukeneet Taiteen Edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto.

Näyttelyn yhteydessä on mahdollisuus osallistua Luonnonperintösäätiön keräykseen galleriatilassa olevan keräyslippaan kautta.

Bio

Sanna Kauppinen (s.1979 Oulussa) on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta, kuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011. Hän on osallistunut useisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin vuodesta 2000 alkaen. Erityisesti hänen teoksiaan on ollut esillä Tampereen seudulla kuten esim. Pirkanmaan Triennaalissa sekä Tampereen nykytaiteenmuseon projekteissa.

Hän on Tampereen Taiteilijaseuran sekä Kuvasto ry:n jäsen. Hänen teoksiaan on useissa yksityiskokoelmissa.

Ansioluettelo Sanna Kauppinen
Taiteilijan kotisivut

Island, saareke, luontoarvot
Sanna Kauppinen, Island I, 2018, lyijykynä paperille, 160 x 105 cm, (yksityiskohta).
Island, saareke, luontoarvot
Sanna Kauppinen, Island 3, 2019, lyijykynä paperille, 160 x 105 cm, (yksityiskohta).