Top

Sanna Kauppinen

26.5.2021 - 23.6.2021

Teos: Sanna Kauppinen, Island I, lyijykynä paperille. 160 X 100 cm, 2018 

ISLAND and other stories

Island-teemassa Kauppinen käsittelee ilmastonmuutoksen ja nykymetsätalouden eläimille aiheuttamaa elintilan kaventumista.

Ilmaston lämpeneminen ja nykymetsätalouden toimenpiteet aiheuttavat tietynlaisen elinympäristön vaativille eläin- ja kasvilajeille elintilan kaventumista. Tällöin ne jäävät ikään kuin vangeiksi ”saarekkeille”.

Esimerkiksi pohjoisten alueiden eläimille ilmaston lämpeneminen on katastrofaalista. Niillä ei yksinkertaisesti ole tilaa siirtyä pohjoisemmaksi lämmön ja sen mukana tulevien uusien kilpailevien lajien tieltä. Suomessa ilmaston lämpeneminen vaikuttaa voimakkaimmin tunturiluontoon, mutta häviäjiä ovat myös monet muut lajit, jotka ovat erikoistuneet tavalla tai toisella selviytymään pohjoisen kylmästä ja lumisesta talvesta.

Myös metsiemme monimuotoisuus on uhattuna voimakkaan maankäytön ja metsätalouden seurauksena. Tästä seuraa toisenlaista ”saarettumista”, kun esimerkiksi avohakkuiden myötä metsäalueet pirstaloituvat ja vanhoja metsiä ei ole enää riittävästi.

Vaarassa ovat ensisijaisesti niin sanotut spesialistilajit, mutta on hyvä muistaa että vaarantamalla luonnon monimuotoisuuden ihminen vaarantaa ennen pitkää myös oman olemassaolonsa.

Näennäisesti Island-teeman teokset ovat kauniita kuvia luonnonsuojelualueiden ja metsien  yksityiskohdista.

Espoon Galleria Aarnin näyttelyssä nähdään Island-teeman lisäksi myös taiteilijan aikaisempaa tuotantoa. Näissä vaneripohjaisissa teoksissa ei käsitellä elintilan kaventumista vaan ne keskittyvät puhtaasti havainnoimaan luonnon kauneutta ja tuomaan sitä katsojille.

Bio

Sanna Kauppinen (s.1979 Oulussa) asuu ja työskentelee Tampereella. Useiden hänen teostensa syntyyn on suoranaisesti vaikuttanut oleminen metsässä sekä eläminen luonnonsuojelualueiden läheisyydessä. Hänen teoksissaan pääosassa ovatkin puiden lisäksi myös metsän eläimet ja olennot ja ne nähdään yleisesti luontoarvojen henkistä puolta kohottavina.

Kauppinen on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta, kuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011. Hän on osallistunut useisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin vuodesta 2000 alkaen. Erityisesti hänen teoksiaan on ollut esillä Tampereen seudulla kuten esim. Pirkanmaan Triennaalissa sekä Tampereen nykytaiteenmuseon projekteissa.

Hän on Tampereen Taiteilijaseuran sekä Kuvasto ry:n jäsen. Hänen teoksiaan on useissa yksityiskokoelmissa.

Ansioluettelo
Taiteilijan kotisivut