Top

Klemetti Maija

Klemetti Maija on yhdistyksen jäsen.

Taiteilijan töitä Espoon Taidelainaamossa / Works at Espoo Artotheque

Taiteilija Kuvataiteilijamatrikkelissa / Artist Registry profile

Minulle taiteen tekeminen on yksi tapa jäsentää ajatuksiani.
Ideasta lähteneen prosessin avulla etsin merkityksiä. Tekniikalla, millä niitä tuon näkyväksi, ei ole väliä, ainoastaan lopputulos on tärkeä.

Työn idea voi saada alkunsa melkein mistä vaan. Se voi tulla pitkän ajattelun tuloksena tai aivan yllättäin jostain vaikuttavasta visuaalisesta ilmiöstä tai tapahtumasta.  Joskus pohjaksi riittää pelkkä kiinnostava, konkreettinen näköhavainto.

Työskentelyn kuluessa alkuperäinen ajatukseni alkaa rönsyillä. Se voi muuttua täysin tai osittain. Hyvin usein totean, ettei se riitä, ja hylkään kokonaan. Aloitan alusta.

Minua kiinnostavat lukuisat asiat ja ilmiöt, valo, varjot, väri, muodot. Ja olen nopea kyllästymään. Teen kuitenkin kokonaisuuksia, koska haluan katsella monesta kulmasta.

Töilläni on tausta ja nykyhetki – toivottavasti myös tulevaisuus.