Top

Luova ilmastonmuutostyöpaja

3.7.2021 - 11.7.2021

Espoo 2121?

Tule pohtimaan tulevaisuutta!

Työpajat viikonloppuisin
la 3.7. klo 13-15
su 4.7. klo 13-15
la 10.7. klo 13-15
su 11.7. klo 13-15
Vapaa pääsy!
Työpaja sopii kaikenikäisille ja perheille.

Ilmastonmuutos -työpajassa käsitellään tulevaisuutta piirtämällä ja ideoimalla karttoja tulevaisuuden sivilisaatiosta. Miltä voisi näyttää Espoo 2021? Ihminen on toiminnallaan asettanut muut lajit ja luonnon ekosysteemin vaakalaudalle. Teollistumisen aikakaudesta alkanut fossiilisten polttoaineiden käyttö on rajäyttänyt ihmisen kyvyn muokata maata, rakentaa ja tuottaa sitä kautta hyödykkeitä, liikkua paikasta toiseen, kehittää yhä teknistyvämpää yhteiskuntaa. Kun luonto häviää, mihin yhteiskunta keskittyy?

Ilmastonmuutosinstallaatio ja tulevaisuuden kartat Espoosta ja muualta johdattavat ajattelemaan kulttuurista muutosta, joka kumpuaa ympäristönmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. Ilmasto muuttuu – miltä mantereiden ääriviivat näyttävät 100 vuoden päästä? Voiko ihminen käyttää ja kansoittaa maapallon eri kolkkia entiseen malliin?

Globaalisti meret ja vesistöt muuttuvat, kun sään ääri-ilmiöt voimistuvat. Tulvat, kuivuus ja myrskyt asettavat uusia rajoja ihmisen ylläpitämälle infrastruktuurille. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen voi aiheuttaa niitä uhkia ja riskejä, joita emme vielä osaa määrittää. Mitä lajien ja kokonaisten ekosysteemien katoaminen tulee tarkoittamaan? Ruoantuotannossa joillakin alueilla muutos kasvattaa kasvukautta sekä mahdollisuuksia ja joillain alueilla vähentää.

Työpajassa kannustan osallistujia käsittelemään muutosyhteiskunnan näkökulmasta ympäristöongelmia ja sitä, miten muokkaamme kulttuurimme ja elämämme ympäristölle kestäväksi.

Muutosta voi käsitellä Espoon, pääkaupunkiseudun tai laajemmassa kartassa. Ilmastonmuutosinstallaation valoja säätämällä voi kuvitella tulevaisuuden muutoksen voimaa. Oman lähialueen ja yhteisön kulttuurin muutos on avainasemassa kestävän elämän rakentamisessa, siksi tulevaisuuden Espoon kuvittelu saattaa kertoa niistä muutostrendeistä, joihin olemme valmiit.

Pajassa noudatetaan sen ajan kaikkia koronaturvallisuustoimia. Saatavilla on maskeja, desifiointiainetta ja käsineitä. Työvälineitä puhdistetaan tarpeen mukaan. 

Noora Ojala, 0456730713

noora.ojala@gmail.com